Δημιουργείται μηχανισμός καταγραφής άτυπων αναγκαστικών επιστροφών | xronos.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ

Δημιουργείται μηχανισμός καταγραφής άτυπων αναγκαστικών επιστροφών

26/01/23 - 8:00
Δημιουργείται μηχανισμός καταγραφής άτυπων αναγκαστικών επιστροφών

Μετά από απόφαση της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου καλωσορίζει τη δημιουργία του Μηχανισμού Καταγραφής Άτυπων Αναγκαστικών Επιστροφών μετά από απόφαση της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). «Ειδικά μετά τα αποδεδειγμένα fake news εις βάρος της χώρας μας και των δεκάδων καταγγελιών που τελικά δεν έχουν αποδεικτικά στοιχεία, είναι κρίσιμο να υπάρξει ένας αξιόπιστος μηχανισμός καταγραφής» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου.

Στην ίδια ανακοίνωση, τονίζεται ότι η Ελλάδα εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, προστατεύει τα σύνορα της από παράνομες μεταναστευτικές ροές, σε απόλυτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Αυτονόητα απαιτείται οι συμμετέχοντες ΜΚΟ στον μηχανισμό καταγραφής να μην διέπονται από σύγκρουση συμφερόντων και να έχουν αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης, προφανώς δε να είναι πιστοποιημένες στο Μητρώο ΜΚΟ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο επικουρικός αυτός μηχανισμός καταγραφής καταγγελιών της ΕΕΔΑ θα συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου για τη Συμμόρφωση με τα Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα της οποίας άλλωστε είναι επίσημο μέλος η ΕΕΔΑ. Υπενθυμίζεται ότι η Ειδική Επιτροπή συστάθηκε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, προσβλέπουμε στην στενή συνεργασία μεταξύ του Μηχανισμού Καταγραφής της ΕΕΔΑ και του Υπεύθυνου Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν η συλλογή και προκαταρκτική αξιολόγηση καταγγελιών για φερόμενες παραβάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών και τις διαδικασίες χορήγησης διεθνούς προστασίας σε αυτούς, καθώς και η διαβίβαση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ή στα αρμόδια κατά το νόμο όργανα.

Live ενημέρωση

Ακολουθήστε το xronos.gr στο Google News

Ροή Ειδήσεων

xronos
xronos.gr