Η Κομοτηνή συνεργάζεται με πόλεις με κάστρα | xronos.gr
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΚΑΣΤΡΑ"

Η Κομοτηνή συνεργάζεται με πόλεις με κάστρα

02/05/19 - 10:00

Πως μπορεί ένα κάστρο να αξιοποιηθεί προς όφελος των κατοίκων

Η Κομοτηνή συνεργάζεται με πόλεις με κάστρα και αναζητεί ιδέες προκειμένου το Βυζαντινό Κάστρο της πόλης να αξιοποιηθεί προς όφελος των κατοίκων της. Ο Δήμος Κομοτηνής, στο πλαίσιο της τέταρτης πρόσκλησης του προγράμματος Interreg Europe, συμμετείχε στην υποβολή πρότασης ως εταίρος στο έργο «Επαναπροσδιορίζοντας πόλεις με κάστρα – Recapture the  Fortress Cities» με επικεφαλής εταίρο της Περιφέρεια Usti Τσεχίας. Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 - Protecting the environment and promoting resource efficiency, Ειδικό Στόχο 4.1. - Improve the implementation of regional development policies and programmes, in particular Investment for Growth and Jobs and, where relevant, European Territorial Cooperation programmes, in the field of the protection and development of natural and cultural heritage και Επενδυτική Προτεραιότητα 6c - Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage. Η πρόταση εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση με την από 28/03/2019 επιστολή της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος προς τον επικεφαλής εταίρο.

Κύριος σκοπός του έργου είναι η δημιουργία τοπικών σχεδίων και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σε περιοχές που διαθέτουν κάστρα. Το έργο θα ερευνήσει την δυνατότητα, αλλά και θα προτείνει λύσεις προκειμένου τα κάστρα αυτά να επαναπροσδιορίσουν την αναπτυξιακή πορεία της κάθε περιοχής και να αξιοποιηθεί προς όφελος των κατοίκων το πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν τους με επίκεντρο το κάστρο.

Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται, πέρα από τον Δήμο Κομοτηνής και τον επικεφαλής εταίρο, την Περιφέρεια Usti Τσεχίας, από την Περιφέρεια του Αντβέρπ Βελγίου, τη Βορειοδυτική Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Ρουμανίας, την Περιφέρεια του Πρεσόβ Σλοβενίας, την Περιφέρεια Teruel Ισπανίας, την πόλη του Μαγδεμβούργου Γερμανίας και την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πόλεων με Κάστρα με έδρα τις Βρυξέλες.

Κύριες δράσεις του έργου είναι:

  • Η μελέτη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων κάθε περιοχής με άξονα το κάστρο
  • Η ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων και στρατηγικών για την αξιοποίηση και προβολή περιοχών με κάστρα
  • Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες φορείς
  • Η δημιουργία νέων τεχνολογικών εργαλείων για την προβολή την ιστορικών τόπων στους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες των περιοχών
  • Η προβολή και ενημέρωση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο του πολιτιστικού αποθέματος των περιοχών του εταιρικού σχήματος με άξονα το κάστρο

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.581,450 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Κομοτηνής στα 204.550,00 ευρώ και χρηματοδοτείται κατά 100%.

Ο Δήμος Κομοτηνής θέλει να αξιοποιήσει το παραπάνω πρόγραμμα στο πλαίσιο των εργασιών που ήδη εκτελεί στο ιστορικό κέντρο της πόλης, παράλληλα με τα έργα που εκτελεί επί του Κάστρου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης. 

Ακολουθήστε το xronos.gr στο Google News

Ροή Ειδήσεων

xronos
xronos.gr