Σεμινάρια εκμάθησης ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας | xronos.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΔΠΘ

Σεμινάρια εκμάθησης ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας

24/01/23 - 8:00
Σεμινάρια εκμάθησης ελληνικών  ως δεύτερης γλώσσας

Διαδικτυακά και δωρεάν

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εργαστηρίου Διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης γλώσσας Ε.ΔΙ.ΕΛ. (Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ) θα υλοποιηθούν σεμινάρια εκμάθησης ελληνικών, τα οποία απευθύνονται:

  1. σε ενηλίκους/-ες αλλοδαπούς/-ές
  2. σε Ουκρανούς/-ές πολίτες (που βρίσκονται στην Ουκρανία ή στην Ελλάδα ως πρόσφυγες)
  3. σε ενηλίκους/-ες μουσουλμάνους/-ες της Θράκης
  4. σε μαθητές/-τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν τη γνώση της ελληνικής
  5. σε φοιτητές/-τριες Erasmus και Erasmus+ που φοιτούν σε Τμήματα του ΔΠΘ και επιθυμούν να βελτιώσουν τη γνώση της ελληνικής.

Τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά και προσφέρονται δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη φόρμα που αφορά την περίπτωσή τους από τη Δευτέρα 23/01/2023 έως και την Τρίτη 31/1/2023.

Live ενημέρωση

Ακολουθήστε το xronos.gr στο Google News

Ροή Ειδήσεων

xronos
xronos.gr