Οι Έλληνες φοιτητές «χτίζουν» το μέλλον τους σε σχολές δόμησης και μηχανικής | xronos.gr
ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Οι Έλληνες φοιτητές «χτίζουν» το μέλλον τους σε σχολές δόμησης και μηχανικής

10/10/19 - 10:00

Στην δεύτερη θέση οι σχολές διοίκησης και τα νομικά και στην τρίτη οι ανθρωπιστικές

Μεγάλη απόκλιση από την γενική τάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν οι προτιμήσεις των Ελλήνων φοιτητών σύμφωνα με έρευνα της ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση). Στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των νέων που σπουδάζουν επιλέγουν τις επιστήμες της μηχανικής, των κατασκευών και της δόμησης (21,84%) ενώ στην Ευρώπη τις σχολές διοίκησης και τα νομικά. Οι σχολές πρώτες προτίμησης στην Ευρώπη έρχονται στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων των Ελλήνων (και αντίστροφα), ενώ από την τρίτη θέση και μετά οι διαφορές είναι ασυγκέραστες.

Τρίτη επιλογή για το σύνολο των φοιτητών σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι οι επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ενώ στην Ελλάδα οι τέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες.

Τι επιλέγουν να σπουδάσουν οι άνδρες και τι οι γυναίκες
Η έρευνα της ΑΔΙΠ διενεργήθηκε το 2017. Αναφορικά με το φύλο, στο σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (735.027), οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών σε πέντε από τις δέκα κατηγορίες με βάση το αντικείμενο σπουδών ως εξής: στις επιστήμες της διοίκησης επιχειρήσεων και των νομικών σπουδών (10,31% γυναίκες, 10,13% άνδρες), στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες (8,75% γυναίκες, 4,33% άνδρες), στις κοινωνικές επιστήμες, τη δημοσιογραφία και την πληροφόρηση (7,14% γυναίκες, 5,53% άνδρες), στις επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (5,08% γυναίκες, 2,76% άνδρες) και στην εκπαίδευση (3,53% γυναίκες, 1,01% άνδρες).

Οι άνδρες υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών στις επιστήμες της μηχανικής, των κατασκευών και της δόμησης (16,05% άνδρες, 5,79% γυναίκες), στις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και τη στατιστική (5,57% άνδρες, 4,12% γυναίκες), στη γεωπονική επιστήμη, τη δασοπονία, την ιχθυοκαλλιέργεια και την κτηνιατρική (2,22% άνδρες, 1,60% γυναίκες), στις επιστήμες της πληροφορικής και των επικοινωνιακών συστημάτων (2,19% άνδρες, 1,10% γυναίκες) και στις υπηρεσίες (1,64% άνδρες, 1,14% γυναίκες).

Στην «κορνίζα» τα πτυχία των Ελλήνων
Η ίδια έρευνα καταδεικνύει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πτυχιούχων στη χώρα μας δεν καταφέρνει να αξιοποιήσει το πτυχίο στην αγορά εργασίας. Η  Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις των χωρών του ΟΟΣΑ τόσο στην απασχόληση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-64 (72%) όσο και των νέων αποφοίτων ηλικίας 25-34 (68%) (επίπεδα 5-8) απέχοντας 16 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

Δεδομένης της οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη απώλεια στην απασχόληση των νέων αποφοίτων από 80% το 2007 σε 68% το 2017. Η Ελλάδα εμφανίζει τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης, τόσο συνολικά όσο και ανά επίπεδο εκπαίδευσης (πτυχίο 71%, μεταπτυχιακό 83%, διδακτορικό 85%). Σε σύγκριση με τους κατόχους πρώτου πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Ελλάδα έχουν κατά 17% ή 20% αντίστοιχα περισσότερες πιθανότητες απασχόλησης. Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι οι άνεργες γυναίκες πτυχιούχες είναι περισσότερες από τους άνδρες

Πόσοι φοιτητές αντιστοιχούν ανά καθηγητή;
Η Ελλάδα παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα απέχοντας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά 23 μονάδες. Επισημαίνεται ότι το πλήθος των διδασκόντων σε σύγκριση με άλλες πληθυσμιακά παρόμοιες χώρες της Ευρώπης βρίσκεται στο ίδιο σχεδόν επίπεδο. Ωστόσο η αναλογία αποβαίνει δυσμενής λόγω του υπεράριθμου σχετικά φοιτητικού πληθυσμού, ο οποίος περιλαμβάνει τους μη ενεργούς φοιτητές.

Επιπλέον, η Ελλάδα παρουσιάζει και τη δυσμενέστερη αναλογία διδακτικού προσωπικού ανδρών/γυναικών στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Η δημόσια χρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της EUA, με ταυτόχρονη αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού. Η ανάκαμψη από τη γενικότερη τάση μείωσης της χρηματοδότησης αρχίζει να εμφανίζεται από το 2017 σε αρκετά συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρώπης. Αναμένεται η τάση αυτή να καταγραφεί και για την Ελλάδα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Ακολουθήστε το xronos.gr στο Google News

Ροή Ειδήσεων

xronos
xronos.gr