Διαγωνισμός για την ανάπλαση κυκλοφοριακών νησίδων στην Κομοτηνή | xronos.gr
ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΕΙΑ

Διαγωνισμός για την ανάπλαση κυκλοφοριακών νησίδων στην Κομοτηνή

30/01/21 - 9:00

Στόχος η λειτουργική κι αισθητική αναβάθμιση γειτονιών της πόλης

Το καλοκαίρι του ’20 το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής αποφάσισε τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση σε τρεις κόμβους της Κομοτηνής, συμφωνώντας στην τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2020, για την προσθήκη αυτών των έργων.

Έξι μήνες αργότερα, το έργο πλέον προχωρά σιγά-σιγά, καθώς ο Δήμος Κομοτηνής προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κυκλοφοριακών νησίδων οδών στην πόλη της Κομοτηνής» προϋπολογισμού μελέτης 549.761 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η υποβολή των προσφορών λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2021, στις 13:00 μ.μ. και η ηλεκτρονική αποσφράγιση  θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου, στις 10:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι παρεμβάσεις
Ο Δήμος Κομοτηνής σχεδιάζει να αναβαθμίσει αισθητικά κυκλοφοριακές νησίδες - κυκλοφοριακούς κόμβους σε διάφορα σημεία της πόλης και συγκεκριμένα:

  1. Κόμβος του ΟΑΕΔ στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου, Ρωσίδη, Ξάνθης, Πλάτωνος (Πανθρακικό Στάδιο).
  2. Κόμβος στη συμβολή των οδών Κυκλάδων, Μαρίνου Σαχαρίδη, Βιστωνίδας και Κων/νου Αντωνιάδη (πίσω από τον Προσκοπισμό).
  3. Κόμβος στη συμβολή των οδών 29ου Συντάγματος Πεζικού και Μάνου Χατζηδάκη (Μουσικού Σχολείου).
  4. Κόμβος στη συμβολή των οδών Ευξείνου Πόντου, Γεωργίου Παπανδρέου και Κωνσταντίνου Καραμανλή (Εκτενεπόλ).
  5. Κόμβος στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (Εκτενεπόλ).

Το αντικείμενο της μελέτης
Αντικείμενο της μελέτης είναι ο ανασχεδιασμός των «κόμβων - κεντρικών νησίδων κόμβων» με σκοπό την αισθητική τους αναβάθμιση, την αναβάθμιση της γενικής εικόνας των περιοχών που βρίσκονται, την παροχή ασφάλειας στους χρήστες τους. Όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου τα διάφορα στοιχεία διαμόρφωσης της κεντρικής νησίδας του κόμβου αποτελούν σημεία εστίασης που πρέπει να ενθαρρύνουν την κυκλοφορία με χαμηλές ταχύτητες και να αποθαρρύνουν τους πεζούς να διασχίζουν την κεντρική νησίδα.

Ακολουθήστε το xronos.gr στο Google News

Ροή Ειδήσεων

xronos
xronos.gr